Eigen herstellabo

Voor DR-tronics is de kous niet af na installatie. We willen dat uw product of installatie altijd naar behoren werkt. Bij problemen, kunt u ons contacteren voor herstellingen.

In ons eigen labo zijn we gewapend om een eerstelijnsservice te leveren, of indien onmogelijk door ons te herstellen zorgen we voor de terugzending naar fabrikant.

Preventie (onderhoud, meer en meer via cloud toepassing) en interventie (bij defect) op locatie behoren uiteraard ook tot onze service.

  • img20160224112241.jpg
  • img20160225141802.jpg
  • img20160225141835.jpg
  • img20160226135131.jpg